LOKALITA

U Konstantinových Lázní v západních Čechách , cca 1 km, se nachází čedičová hora – Hradišťský vrch s dnes již bývalým lomem s výraznými kamennými bloky.

Historie

Na vrcholu hory bylo halštatské hradiště, které se zde rozkládalo na ploše cca 50 ha. Podle archeologů hradiště zaniklo požárem někdy v pozdní době bronzové cca do 9. století před n.l.
Významné hradisko, svojí velikostí druhé v západních Čechách, přilákalo k výzkumu badatele.

IMG_5340

V průběhu staletí vznikl na hradišťské hoře významný čedičový lom. Čedičové kvádry z lomu byly používány při dostavbě věže šamberské kaple, kaple na Ovčím vrchu a mnoha dalších církevních a veřejných staveb v širokém okolí. V roce 1891 zaměstnával lom již 100 dělníků. Po roce 1909 nastal rychlý rozvoj. Vznikla zde drtírna kamene, cementárna i lanovka spojující lom s železniční vlečkou v Břetislavi. v roce 1997 byla činnost lomu ukončena a lom byl zatopen.

Roku 1990 byla oblast o rozloze 8,5 ha vyhlášena přírodní rezervací a od roku 1998 byla zřízena naučná stezka o délce 5,5 km.

Současnost

V současné době je lokalita vyhledávána pro klidné přírodní prostředí v lázeňské oblati. V zatopeném lomu vzniklo přírodní koupání s písčitou i travnatou pláží. Jezero je až 13 m hluboké s průzračnou vodou ve které se objeví někdy i raci. Nachází se zde i  mnoho sladkovodních ryb od plotic, kaprů, línů, tloušťů, štik a okounů až po majestátního sumce.